noticias, proyectos y experiencias TIC

10 abr. 2010

El Pla TAC de centre

Publicacions del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

 
Índex
1. Introducció.
2. Importància del Pla TAC de centre.
3. El Pla TAC, un instrument per a la governança de les tecnologies al centre docent.
4. Elements per a la reflexió.
4.1. El paper de les tecnologies a l’escola.
4.2. Factors que mediatitzen l’ús de la tecnologia en un centre educatiu.
4.3. Quins continguts digitals tenim a l’abast.
4.4. La plataforma de centre: element clau per a la implantació de les TAC.
4.5. Quins recursos tecnològics per a quins usos.
5. Fases del Pla TAC.
6. Estructura del Pla TAC.
6.1. Exemples de plans TAC de centre.
7. Eines per a l’autodiagnosi.
8. Bibliografia.
Glossari.
Annex I: Llei d’educació. Resum de l’articulat referit a les TAC.
Annex II: Quadre d’autodiagnosi TAC d’un centre educatiu.

  

No hay comentarios:

Creative   Commons License


Los contenidos de este blog están bajo una licencia
Creative Commons si no se indica lo contrario.