noticias, proyectos y experiencias TIC

10 abr. 2010

Moodle com a plataforma educativa de centre

Publicacions del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

 
Índex
1. Introducció.
2. Què són els entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge?
3. Què és Moodle?
4. Què fa Moodle?
4.1. Moodle i el centre.
4.2. Moodle i el professorat.
4.3. Moodle i l’alumnat.
4.4. Moodle i les famílies.
5. Modalitats d’instal·lació de Moodle. El servei Àgora.
5.1. Servidor propi del centre.
5.2. Servidor extern privat.
5.3. Servei Àgora.
5.4. Resum comparatiu.
6. Moodle i la intranet de centre.
6.1. Intraweb.
6.2. Moodle.
6.3. Moodle o Intraweb.
6.4. Moodle i Intraweb.
7. Escenaris d’ús.
7.1. Sala de professorat.
7.2. Activitats curriculars.
7.3. Activitats temàtiques.
7.4. Treballs i projectes de recerca.
7.5. Tutoria.
7.6. Suport a l’avaluació.
7.7. Gestió del lloc web de centre.
8. La importància de compartir.
9. Referències.
Annex I: Recursos.
Annex II: Activitats.

  

No hay comentarios:

Creative   Commons License


Los contenidos de este blog están bajo una licencia
Creative Commons si no se indica lo contrario.